Waldek Urbanowski

BLOG » Mamy żyć symbolami?

"Oszuści, złodzieje" - skandal na obchodach rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych "Oszuści, złodzieje" - skandal na obchodach rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Panie Prezydencie jest Pan pierwszą osobą winną dać przykład, jak o wolność która jest piękna, ważna, należy pamiętać i dbać. Jednak by tak było sama same słowa, symbolika i uroczystości rocznicowe to za mało. (SŁOWA BEZ UCZYNKU SĄ MARTWE I NIC NIE WARTE) Pana obowiązkiem jest dbałość o całe społeczeństwo, o godne życie wszystkich obywateli, a nie tylko jego część, jest to zobowiązanie konstytucyjne, za które bierze Pan wynagrodzenie, które nijak się ma do stanu naszego Państwa i bytu społeczeństwa. Jest Pan pracownikiem na najważniejszym stanowisku w naszym państwie u PRACODAWCY którym jest NARÓD wybranym w konkursie zwanym ,,wyborami' z określonym zadaniem i zobowiązaniem dotyczącym całego społeczeństwa, wszystkich bez wyjątku moich jak i pana rodaków z którego Pan, jak i Rząd Rzeczypospolitej w sposób oczekiwany i należyty nie wywiązuje się. Jeżeli żle myślę, mylę się, proszę wyprowadzić mnie z błędu. (waldeurbanowski.pl) PS. Dobrze jeden z internautów napisał ,, jaka wolność, takie celebrowanie i świętowanie'

Znajdziesz Waldka na:

Waldek w mediach

wybory_2010_pomylka_mediow_-_pominieto_kandydata_waldemara_urbanowskiego

Wybory 2010. Pomyłka mediów - pominięto kandydata Waldemara Urbanowskiego

Waldek będzie w

Ulubione odcinki

Pierwsze publiczne wystąpienie "kandydat widmo" (część 2)

pierwsze_publiczne_wystapienie_kandydat_widmo_czesc_2

Pierwsze publiczne wystąpienie "kandydat widmo" (część 1)

pierwsze_publiczne_wystapienie_kandydat_widmo_czesc_1