Waldek Urbanowski

BLOG » Współpraca buduje

W sobotę 26.06.2010 r. wysłałem e-maile do:

1. Biuro Ogólne Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,

2. Biuro Prezydium komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Gdańsku,

3. Oddział Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie,

4. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w Warszawie,

5. Związek Zawodowy Pracowników Gazownictwa, Przemysłu Gazu i Górników Naftowców

w Warszawie,

6. Związek Zawodowy Górników w Polsce w Katowicach,

7. Federacja Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego w Wrocławiu,

8. Porozumienie Związków Zawodowych Górnictwa w Katowicach,

9. Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków w Warszawie,

o następującej treści:

Uprzejmie informuję, że ja, Waldemar Urbanowski, były kandydat na prezydenta w fazie zgłoszenia, otworzyłem swoją stronę internetową – videoblog: www.waldekurbanowski.pl. Prezentuję na nim swoje rozważania, poglądy, a przede wszystkim program naprawy Rzeczypospolitej. Moim celem jest zapoznanie z programem, jak najszerszych kręgów społeczeństwa. Jeżeli moi współobywatele uznają program za dobry i słuszny – wprowadzimy go w życie. Proszę mi wierzyć, że wiem, co mówię i piszę, nie ma tu żadnego przypadku. Po raz kolejny zwracam się do władz największych Związków Zawodowych w Polsce. Myślę, że mój przekaz nie powinien pozostać Wam obojętny. Cel, który sobie wyznaczyłem, to jest Polska dla wszystkich moich współobywateli bez wyjątku, Polska sprawiedliwa - równych szans i możliwości, wyrażana aktem naszej woli, gdzie wszyscy mają rzeczywisty i skuteczny wpływ na ludzi sprawujących władzę, zarówno ustawodawczą,  jak i wykonawczą. Cel ten osiągniemy, to jest tylko kwestia czasu. Zwracam się do Was, jako władz związkowych, które reprezentują ludzi pracy, z prośbą o zapoznanie się z moją stroną internetową, odzew i ewentualną współpracę.

Pozdrawiam  Waldemar Urbanowski

Znajdziesz Waldka na:

Waldek w mediach

wybory_2010_pomylka_mediow_-_pominieto_kandydata_waldemara_urbanowskiego

Wybory 2010. Pomyłka mediów - pominięto kandydata Waldemara Urbanowskiego

Waldek będzie w

Ulubione odcinki

Pierwsze publiczne wystąpienie "kandydat widmo" (część 2)

pierwsze_publiczne_wystapienie_kandydat_widmo_czesc_2

Pierwsze publiczne wystąpienie "kandydat widmo" (część 1)

pierwsze_publiczne_wystapienie_kandydat_widmo_czesc_1